ER IS EEN BELANGRIJKE MEDEDELING OP DE HOMEPAGE. S.V.P. LEZEN.

THERE IS AN IMPORTANT NOTIFICATION ON THE HOME PAGE.
 PLEASE READ!

"Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad." Psalm 119:105

"Your word is a lamp to my feet and a light for my path" Psalm 119:105


Nederlands                                          --English   

  

---

-


* English - Urdu - Punjabi *
   Home

Welkom op deze website

Welcome to this website

Als een kleine groep christenen uiten wij op deze manier onze bezorgdheid over het geestelijk klimaat in Nederland en BelgiŽ van de tien laatste jaren. In de eerste brief kunt u lezen hoe, en waarom wij begonnen zijn om het een en ander op schrift te stellen. Hoewel de brieven gedateerd zijn, bevatten zij toch zoveel feiten en bijbelse argumentaties, dat de inhoud ook nu nog te lezen en te gebruiken is.

Wij raden de lezer aan niet alles klakkeloos te aanvaarden. Als werkgroep voelen wij ons geredde zondaars, die u ten dienste willen zijn. Na de uitstorting van de Heilige Geest op de eerste Pinksterdag, is Hij komen inwonen bij elkeen die zich tot God bekeert. Daardoor heeft ook u de mogelijkheid gekregen om alles bijbels te toetsen.

Wij wensen u veel zegen toe bij het lezen van de brieven en bij het gebruik van de inhoud. Met vriendelijke groeten.

As a small group of Christians we will express our concerns about the spiritual climate during the last ten years in the Netherlands and Belgium. In the first letter you will find how and when we started to write about the problems that occurred. The letters contain facts that happened some time ago. But they contain many facts and biblical argumentations and we think they are still worthwhile reading and using.

We advise the readers not to accept everything uncritically. The study group consist of a group of saved sinners, who will be of service to you. After the outpouring of the Holy Spirit at Pentecost, He came to live in everyone who has been converted to God. So you too are able to test everything to the Bible

We hope you will be blessed, while reading the letters and using the contents. With kind regards.