"Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad." Psalm 119:105

"Your word is a lamp to my feet and a light for my path" Psalm 119:105


   

Belangrijke mededeling

Important notification

Na bijna 20 jaar actief te zijn geweest met de werkgroep is de tijd aangebroken om met alles te stoppen. Dus er zullen geen nieuwsbrieven en studies aan de site toegevoegd worden. Onze leeftijd, gezondheid en geen opvolgers maken dit noodzakelijk. Wij zijn dankbaar wat wij hebben betekend voor velen in vele landen. Ook zijn we dankbaar voor alle ondersteuning en giften die dit werk mogelijk hebben gemaakt.


De stichting is per 1 noverber 2014 ontbonden en de bankrekening is opgeheven.

Alleen de site blijft voorlopig nog op internet voor het lezen en downloaden van de informatie. Het emailadres is ook nog te gebruiken.

After almost 20 years of activity as the work-group it is now year to make an end to it. There will no newsletters or bible-studies added to the site. Our age, health and no successors made this necessary. We are thankful what we meant to many in many countries. Also we are thankful for all support and donations which made this work possible.

The foundation has no registration anymore after the 1th of November 2014 and our bank-account is canceled.


Only the site will stay on internet fpr some period for reading and downloading of the information. Also the email address can be used.

Continue